Proizvodnji del v podjetju SET-TRADE se trenutno sestoji iz dveh glavnih stebrov. V prvega se uvrščajo izdelki iz epoksidne smole in vlaken, za uporabo v različnih branžah industrije, v drugega pa izdelki iz plastičnih mas za področje bele tehnike, farmacevtske, prehranske in drugih industrij.  Za izdelavo naštetih izdelkov uporabljamo široko paleto materialov, ki so prisotni na trgu. Našo proizvodnjo obsegata dve osnovni dejavnosti: