V podjetju SET-TRADE poleg izdelkov iz plastičnih mas izdelujemo tudi izdelke iz epoksidne smole za vgradnjo v pogonske sisteme. Nudimo celovito storitev, od zasnove ideje do proizvodnje (pol)izdelka. Izdelek konstruiramo po naročilu, izdelamo vzorec izdelka ter ga serijsko izdelujemo.

Izdelki – obroči iz epoksidne smole so specifičen izdelek, izdelani so iz steklenih vlaken in epoksidne smole. Tehnološki postopek izdelave je razmeroma zahteven in vključuje več  operacij, od navijanja steklenih vlaken preko termične obdelave do končnega brušenja in rezanja na tolerančno mero.  Izdelek služi kot ojačitev komutatorja v katerega je vgrajen (zabrizgan). Program obsega veliko tipov z različnimi dimenzijami obročev.

Zagotavljamo visoko kakovost, tehnično profesionalnost in prilagajanje potrebam naročnikov.